Systemisk-narrative metoder

​​Her kan du læse om systemisk-narrative metoder i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​

Det grundlæggende teoretiske fundament for den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion er en forening af et systemisk og et narrativt perspektiv, funderet i konstruktionismen. ​​​​

Det vil sige at udgangspunktet for indsatsen er, at vi skaber og genskaber den virkelighed, vi lever i, i interaktion med vores omverden, herunder de mennesker og systemer som vi møder og er en del af. Den professionelles rolle bliver dermed at hjælpe brugeren til at finde en måde at være i verden på, som er konstruktiv eller hjælpsom og at møde den enkelte på en måde som skaber gode rammer for samarbejde og udvikling.​​

En fundamental pointe i systemisk og narrativ teori er, at "problemet" (sygdommen, de uhensigtsmæssige handlemønstre etc.) ikke placeres i individet, men i rummet mellem os eller i de historier vi er blevet vant til at fortælle om os selv. ​​​

I Orion anvendes en række metoder, som har udgangspunkt i systemisk og/eller narrativ teori. Herunder:​

  • Systemisk coaching
  • Narrative samtaler
  • Livshistoriefortælling

Hvis du er interesseret i at læse mere om den socialfaglige tilgang i Orion og finde beskrivelser af nogle af de metoder, som anvend​es i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere, kan du se Orions metodekatalog . Du finder metodekataloget under venstremenuen. ​​​​​

Redaktør