​​​​​

Teamstruktur

Her kan du ​læse om Orion-teams, som er kernen i den individuelle rehabliteringsarbejde i Orion. Alle beboere og dagbrugere i Orion indgår i ét af de tre Orion-teams. 

Orion-teams

​Orion-teamet støtter op om alle de ting, som beboeren har lyst til og behov for, for at have et godt hverdagsliv og muligheder for udvikling.

Relationsmedarbejderne og beboerne er fordelt i tre teams. Relationsmedarbejderne i teamet hjælper hinanden med at få varetaget de forskellige aftaler og indsatsområder, som er beskrevet i den individuelle plan.

 Der er  knyttet en sygeplejekonsulent og en rehabiliteringsleder til samtlige teams.

Roller og opgaver i et Orion-team

Sygeplejekonsulent, relationsmedarbejdere og rehabiliteringsleder skal sikre, at en række 'bundne' opgaver løses i og omkring teamet. Det drejer sig om følgende opgaver:

  • Varetage aftaler og indsatser som fremgår af den individuelle plan
  • Udarbejde og vedligeholde rådighedsrutinen
  • Arbejde aktivt på at inspirere beboeren til nye muligheder for samarbejde og udvikling
  • Arbejde aktivt på inddragelse af øvrige parter i beboerens private og professionelle netværk i samarbejdet
  • Planlægge og afholde teammøder hvert kvartal
  • Udarbejde, justere, evaluere og revidere den individuelle plan løbende i samarbejde med beboer/dagbrugeren
  • Udarbejde, justere, evaluere og revidere den individuelle tryghedsplan i samarbejde med beboeren/dagbrugeren
  • Varetage opgaver i forhold til daglig dokumentation og resultatdokumentation
  • Varetage samarbejdet med behandlingspsykiatri, hjemkommune, egen læge og andre myndigheder og professionelle sammen med beboeren/dagbrugeren
  • Varetage medicinrelaterede opgaver  

Samarbejde i teamet

En del af de opgaver, som er aftalt med beboeren/dagbrugeren og som er beskrevet i ovenfor nævnte rammer, kræver koordinering og samarbejde i teamet. Hvordan dette foregår afhænger af, hvad man skal samarbejde om, hvor mange man er, og hvad beboer/dagbruger ønsker. 

​​

Redaktør