​​

Værdigrundlag

​Her kan du læse om Orions værdigrundlag.

Orions værdigrundlag beskriver, hvordan vi går til den opgave, vi er sat i verden for at løse. Det er det grundlag, som vi både i den langsigtede strategiske planlægning og i dagligdagen navigerer ud fra, og det er værdigrundlaget, der skal være med til at vise vejen, når vi støder på svære dilemmaer. Værdier vil dog ikke altid kunne levere klare svar på de svære spørgsmål – men kan udgøre et grundlag for refleksion.

At have noget fagligt og menneskeligt at byde på

Når vi taler om at have noget fagligt og menneskeligt at byde på, betyder det på den ene side, at vi vil have medarbejdere, der er fagligt dygtige inden for deres felt. I Orion er det dog ikke nok at være fagligt dygtig. Man skal turde sætte den faglighed i spil og til debat i mødet med beboere og kolleger. Og så bevæger vi os på et bo- og rehabiliteringstilbud som Orion inden for et felt, hvor den faglige indsats ikke kan ses isoleret fra relationen mellem beboer og medarbejder. Man skal have sig selv med på arbejde – både som fagperson og som medmenneske.​

Faglighed handler dog ikke kun om medarbejderne. Det handler i høj grad også om hvordan vi som tilbud tilrettelægger vores indsats og de krav vi stiller til vidensbasering , vidensudvikling og systematik i indsatsen.

At være der når der er brug for det 

At være der når der er brug for det, betyder at tage ansvar for hinanden - både for beboere og kolleger. Det betyder, at vi passer på hinanden, og er opmærksomme på hinanden, selvom vi har en travl hverdag. At være der når der er brug for det, betyder også, at vi har fokus på det hele menneske og ikke kun på, hvad der formelt set er vores ansvar og hvad vi er forpligtede til, fx i forbindelse med samarbejdet med behandlingspsykiatrien og beboeres hjemkommuner.

At kunne opføre sig ordentligt 

At opføre sig ordentligt handler om at have respekt for den enkelte – både beboere og kolleger. Det handler om anerkendelse og om samarbejde – også når det er svært, ubelejligt eller ressourcekrævende. I forhold til beboerne handler det også om at respektere retten til selvbestemmelse og til at definere og løse egene problemer.

At være et "Mulighedernes hus"

At være `Mulighedernes hus´ betyder, at der skal være plads til at gå nye veje. Vi tilstræber velbegrundet innovation og improvisation og søger hele tiden at hjælpe de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, med at finde muligheder for udvikling. Det betyder også, at vi prioriterer at følge med i og understøtte udvikling af ny viden og nye metoder i psykosocialt rehabiliteringsarbejde. ​


Redaktør