​​​​​

LMU

​Her kan du læse om Orions LMU og deres arbejde i Orion.

LMU's arbejde

LMU står for leder-medarbejder-udvalg, også kendt som MED-udvalg. LMU består af Orions forstander, arbejdsmiljølederen, en rehabiliteringsleder, to arbejdsmiljørepræsentanter samt fire tillidsrepræsentanter for de forskellige faggrupper på Orion.
​ LMU behandler forskellige emner, som har betydning for Orion. Det er blandt andet arbejdsmiljø, Orions retningslinjer, økonomi og utilsigtede hændelser. Det er også LMU, som godkender større ændringer i organisationen.

Hyppighed

Møderne afholdes som heldagsmøder 6 gange om året.

Inddragelse

Inddragelsen af medarbejdere i LMU-arbejdet sker ved løbende, daglig dialog med medarbejderrepræsentanterne. Derudover sendes dagsorden, bilag og referat til alle medarbejdere i organisationen.Redaktør