​​​

Praktik

Her kan du læse om mulighederne for at blive praktikant eller elev i Orion.​

Praktikanter og elever i Orion

I Orion er vi glade for at tage i mod praktikanter og elever og vi bestræber os på at sikre gode og trygge rammer for den enkeltes faglige udvikling.​​

 Orion huser flere forskellige grupper af studerende:​​​
 • pædagogstuderende​
 • social- og sundhedsassistentelever
 • sygeplejestuderende
 • ergoterapeutst​uderende
 • ernæringsassistentelever

Studieforløb

Studieforløbende er inddelt i 3 faser. Både tidsmæssigt og indholdsmæssigt adskiller studieforløbende sig fra hinanden, men generelt for uddannelsesforløbene er:​
 • Introduktionsforløb, hvor den studerende vil blive introduceret til organisationen og dens medlemmer. Forløbet vil blive afsluttet med en forventningssamtale.
 • Oplæring, hvor den studerende vil varetage mere selvstændige opgaver og se sig i stand til at reflektere over egen praksis.
 • Selvstændighedsfase, hvor den studerende vil varetage mere selvstændige opgaver og se sig i stand til at reflektere over egen praksis. Afslutningsvist udarbejdes en opgave.

Målsætning

For alle faggrupper af studerende gælder en generel målsætning med uddannelsesopholdet, nemlig at den studerende efter endt ophold er i stand til at:​ 
 • arbejde i et tværfagligt miljø med viden om eget ansvars- og kompetenceområde
 • redegøre for ke​ndskab til de mest almindeligt forekomne psykiske lidelser hos Orions beboere
 • reagere hensigtsmæssigt på observationerne af symptomer fra psykiske lidelser
 • tilegne sig viden og vise sig i stand til at arbejde med metoder i socialt arbejde med sindslidende
 • ud fra egne observationer vise sig i stand til at iværksætte og dokumentere det sociale arbejde med sindslidende.

Praktikvejledere

Praktikvejlederne hos Orion deltager løbende i praktikvejlederkurser både internt og eksternt. Fra 2008 har det været et krav, at alle der fungerer som praktikvejledere har gennemført en praktikvejlederuddannelse.​
Redaktør