Målgruppe

​Her kan du læse om Orions og Flexboligernes målgruppe.

Orion

Målgruppen er voksne mennesker (fra 18 år) med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder. De fleste af menneskerne, der bor hos Orion, har diagnosen skizofreni. Mange er samtidigt rusmiddelsbrugere (stof og/eller alkohol) og har til tider en voldsom, udadreagerende adfærd. Omkring 1/3 af beboerne har en dom til behandling.
Beboerne hos Orion har et omfattende støttebehov, som bliver imødekommet af relationsmedarbejdere, sygeplejekonsulenter, rehabiliteringsledere samt dialogmedarbejdere i huset. Personalet hjælper med beboernes medicinske behandling i tæt samarbejde med psykiatri, læge, mv.
Orion er døgndækket med vågent personale om natten.
Beboere og dagbrugere har mulighed for at købe mad i kantinen, Café Orion. Der er mulighed for at blive tilmeldt kostordning.
Pladserne hos Orion er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108.

Flexboligerne

Målgruppen er voksne mennesker (fra 18 år) med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder. De fleste af menneskerne, der bor i Flexboligerne, har diagnosen skizofreni og nogle har samtidig et forbrug af rusmidler. Beboerne i Flexboligerne er relativt stabile i forhold til deres psykiske tilstand og kan klare mange ting i dagligdagen med lidt støtte.
Borgere i målgruppen til Flexboligerne skal trives i et mindre og roligt miljø, hvor er der mulighed for støtte fra personale i dagtimerne alle ugens dage. Der er mulighed for hjælp til at få købt ind og tilberedt dagens måltider. Borgerne har typisk brug for støtte til opgaver af praktisk karakter samt kontakt til læge, kommune og andre offentlige instanser. Personalet er også behjælpelig med udlevering og administration af medicin.
Flexboligerne er fx velegnet til borgere, der har boet i boformer med meget omfattende støttebehov, som nu er blevet mere stabile, så de kan trives i et lille, trygt bomiljø, der stadigvæk er en del af til tilbud, som gør at man kan trække på en større institution (Orion i Hillerød) med specialiserede kompetencer. Flexboligerne kan også være et velegnet tilbud til borgere, hvor støttebehovet er for omfattende til egen bolig.
Pladserne hos Flexboligerne er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108.

Aktivitets- og samværstilbud

Hos Orion i Hillerød er det også muligt, at kommer som dagbruger efter Servicelovens § 104. Som dagbruger er man primært tilknyttet Kulturhuset, som danner rammen for de fælles tilbud om aktiviteter og samvær i Orion.
Målgruppen er mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder. Man har som dagbruger mulighed for at komme i Orion 365 dage om året. Dagbrugerne kan være på kost i Café Orion, ligesom beboerne i Orion. Dagbrugerne får hjælp og støtte fra personalet, ligesom beboerne.

Redaktør