Orion i Hillerød

​Her kan du læse om Orions tilbud i Hillerød.

Planetstien 1 og 2

Planetstien 1 og 2 består af henholdsvis 12 og 16 selvstændige boliger af ca. 50 m2. Boligerne ligger i umiddelbar nærhed af Kulturhuset og Café Orion.​​
Alle boliger har egen indgang, køkken, bad og privat gårdhave. Til hver bebyggelse er knyttet et fællesrum med tv-stue, køkken og vaskeri. I forbindelse med begge byggerier er der endvidere fælles gårdhavemiljøer med havemøbler, blomster, frugttræer og overdækkede rygefaciliteter.​
I fællesrummet afholdes beboermøder og forskellige sociale aktiviteter. Medarbejdernes rolle i fællesrummet er at understøtte muligheden for at beboerne kan trives sammen og facilitere aktiviteter og samvær.

Orion-netværk og medarbejderdækning

Alle beboere samarbejder med relationsmedarbejdere efter eget valg. Disse medarbejdere udgør beboerens Orion-netværk. Beboeren vælger selv hvem og hvor mange relationsmedarbejder, der er med i netværket. På Planetstien 1 og 2 er der medarbejdere døgnet rundt og i Kulturhuset er der medarbejdere i dag- og aftentimerne. 

Egenbetaling

Alle beboere på Planetstien 1 og 2 betaler en individuelt fastsat husleje til handlekommunen. Derudover bliver alle beboere opkrævet for vaskemidler månedligt. Det er endvidere muligt for den enkelte beboer at tilkøbe kost. ​

Hostel

​​Hostel er Orions midlertidige botilbud godkendt efter servicelovens § 107.​​​
Hostel rummer 6 selvstændige boliger på ca. 20 m2 og et fællesrum. Hostel er beliggende i umiddelbar forbindelse med Kulturhuset, Café Orion og det gårdmiljø som findes her. ​​
Alle boliger i Hostel har eget bad og toilet. Boligerne er møbleret. Til boligerne hører en fælles opholdsstue, køkkenfaciliteter samt vaskeri og mønttelefon.​​
Fællesrummet danner rammen om husmøder og forskellige sociale aktiviteter. Medarbejdernes rolle i fællesrummet er at understøtte muligheden for at beboerne kan trives sammen og facilitere aktiviteter og samvær.

Orion-netværk og medarbejderdækning

Alle beboere samarbejder med relationsmedarbejdere efter eget valg. Disse medarbejdere udgør beboerens Orion-netværk. Beboerens vælgere selv hvem og hvor mange relationsmedarbejdere som er del af netværket. I Hostel er der medarbejdere døgnet rundt og i Kulturhuset er der medarbejdere i dag- og aftentimerne.

Egenbetaling

Beboere i Hostel betaler en individuelt fastsat husleje til handlekommunen. Derudover bliver alle beboere opkrævet for vaskemidler månedligt. Det er endvidere muligt for den enkelte beboer at tilkøbe kost.

Kulturhuset

Kulturhuset danner ramme for fælles tilbud om aktiviteter og samvær i Orion.

Tilbud om aktiviteter og samvær i Orion

Kulturhuset er en del af Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion, der er et tilbud til mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder under Region Hovedstadens Sociale Virksomhed. Med base i Orions Kulturhus udspringer en række af de aktiviteter og muligheder for samvær, som findes i Orion. Kulturhusets tilbud er en integreret del af det botilbud man har, når man bor i Orion. Kulturhuset tilbyder desuden nogle dagtilbudspladser til mennesker, der bor udenfor Orion.

Orion-netværk og medarbejderdækning

Både beboere og dagbrugere i Orion tilbydes et Orion-netværk. Orion-netværket består af de medarbejdere i Orion, man som beboer eller dagbruger ønsker skal have en særlig rolle i forhold til en. I dialog med de medarbejdere man har valgt til sit Orion-netværk, finder man ud af, hvordan man gerne vil bruge Kulturhuset og man træffer aftaler om aktiviteter, samtaler og andre ting der har relevans for ens brug af Kulturhuset.
Som beboer eller dagbruger kan man komme med ønsker og være med til at igangsætte aktiviteter i Kulturhus-regi. Dette kan gøres sammen med nogen fra ens netværk eller sammen med andre beboere, dagbrugere og medarbejdere i Orion.
Redaktør