Den Sociale Virksomhed

Når der er behov for en højt specialiseret indsats.

 Præsentation af Den Sociale Virksomhed

 Præsentation af Skovvænget

 Præsentation af botilbuddet Lyngdal

 Præsentation af Kamager

 Præsentation af Rønnegård

 Præsentation af Jonstrupvang