​​​​​​​​​​​

Job på Skovvænget

​Skovvænget har cirka 50 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper. Arbejdsmiljøet er tillidsfuldt og anerkendende. Vi prioriterer faglighed, og vi værdsætter humor, gensidig respekt og venskabelige relationer. 
Alle vores medarbejdere arbejder engageret og målrettet med at give Skovvængets beboere en oplevelse af meningsfyldt samarbejde og livskvalitet i hverdagen.Sådan er det at arbejde på Skovvænget

"Rummelighed og plads til hinanden er nøgleord. Vi er meget bredt sammensat, og vores forskellighed ses som en styrke både i forhold til medarbejdergruppen og til de mennesker, vi samarbejder med i hverdagen." 
André, relationsmedarbejder


"Det kollegiale er rigtig godt her. Vi har både yngre og ældre. Nogle har mange års erfaring, andre har lidt mindre erfaring, og vi supplerer hinanden rigtig godt. Der er en meget god stemning, og vi kan sparre fagligt og bruge hinanden på den front også"

 Shadi, relationsmedarbejder

​​Ledige stillinger

​Skovvænget har en bredt sammensat medarbejdergruppe med en række forskellige kompetencer. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge job hos os. ​Redaktør