Kompetenceudvikling

På Skovvænget er der kontinuerligt fokus på den faglige udvikling. Vi forbedrer og udvikler hele tiden vores faglige kompetencer, så vores opgaver løses professionelt og med beboeren i centrum. 

Hvert år tager Skovvængets medarbejdere kurser i:
Hvert andet år tager Skovvængets medarbejdere kurser i:
 • Praktisk hjerte-lungeredning
 • Praktisk brandbekæmpelse
Vi har derudover afholdt kurser eller sendt medarbejdere på kursus i:
 • Åben Dialog
 • IMR - Illness Management Recovery
 • Rehabilitering - master
 • Gruppesamarbejde
 • Forskellige faglige metoder som f.eks. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF​) og Feedback Informed Treatment (FIT​)
 • Praktikvejlederkurser
 • Lederuddannelser - diplom og master
 • Administration, personalesagsbehandling og økonomi
 • Dokumentationssystem
 • Brugerinddragelse
 • Medicinhåndtering
 • Psykiske lidelser

​Mål og udviklingssamtaler
Skovvænget udarbejder årligt en strategi og målsætninger for det kommende år. Strategi og mål implementeres i praksis via gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Resultatet af GRUS fungerer herefter som udgangspunkt for den enkelte medarbejders medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Redaktør