Vi skaber sammen

​I fremtiden vil mennesker med psykisk sygdom opleve større forståelse end i dag og dermed have lettere ved at opbygge meningsfulde liv. Langt flere vil opleve mulighed og håb for recovery. 

Årsagen vil være øget viden om psykiske lidelser samt om samarbejdsformer, der fremmer recovery. Når samfundet og dets institutioner får udviklet mere kompetente fællesskaber, kan vi støtte bedre op om mennesker i krise.  

​På Skovvænget udvikler vi kompetente fællesskaber. Vi indretter fælleshus og cafe, hvor det er let at være sammen. Vi holder oplæg for hinanden, har fælles oplevelser og løser hverdagens opgaver sammen. Det er vigtigt at spille en rolle både i sit eget liv og i andres. 

Vi kan dokumentere, at det gør en forskel for den enkelte. På sigt håber vi, at vi med vores eksempel går foran i en udvikling, hvor betydningen og etableringen af fællesskabet vægtes højt som et grundlæggende fundament for den enkelte til at komme sig. 

Redaktør