​​

Dialogisk praksis

Åben Dialog - kommunikation og netværk

​Åben Dialog er en dialog- og samarbejdsform udviklet i psykiatrien i Lapland, Finland. Metoden tager udgangspunkt i at se og forstå det enkelte menneske i forhold til de mennesker, der omgiver det. ​I mødet sættes der fokus på at opnå en fælles forståelse af de problemstillinger, der er i netværket.

Skovvænget anvender en dialogisk kommunikations- og samarbejdsform (Åben Dialog), hvor vi inviterer det sociale og professionelle netværk omkring en person med psykisk sårbarhed til dialog. Det kan være familie, venner, en tidligere kollega, socialrådgiver, psykiater - alle som er betydningsfulde i personens netværk. Fokus er på motivation og en anerkendende tilgang, der gør alle til ligeværdige parter i at hjælpe med at afklare og eventuelt beslutte en fælles​ vej frem i rehabiliteringsprocessen. 

Redaktør