IMR - Individuel Mestring og Recovery

​​Videns- og kompetencedeling​

IMR er et amerikansk udviklet undervisningsprogram bygget på recovery-tankegangen. Programmet hjælper mennesker med psykisk sårbarhed til at opsætte individuelle, meningsfyldte mål og strategier til at håndtere tilværelsen for derigennem at bidrage til egen recovery. ​

Skovvænget tilbyder IMR-forløb, der består af 11 moduler med en samlet varighed på 10 til 12 måneder. Et IMR-modul kan for eksempel have overskriften:

  • Strategier for recovery
  • At mestre symptomer
  • Sund livsstil

Fælles for alle IMR-moduler er, at deltageren får et personligt frirum til at beskrive egne ønsker for fremtiden, underbygge sine mål og dele erfaringer i den personlige recoveryproces. 

Skovvængets IMR-instruktører varetager undervisningen og holder for- og eftermøder med alle deltagere. Hver deltager får et diplom, når kurset er gennemført.

På Skovvænget er hverdagsperspektivet samt håb og optimisme centralt for vores undervisning i IMR. Vores vision for en deltagers IMR-forløb er:

  • At indgyde håb om at forandring er muligt
  • At indgyde håb ​om at kunne skabe et godt og meningsfuldt liv 


Redaktør