Interview med Sofie Bratberg Jensen

​Sofie Bratberg Jensen skriver sin ph.d. på Skovvænget. Her svarer hun på spørgsmål og giver et øjebliksbillede af sin forskning i IMR.​

Hvad er dit forskningsområde?

Jeg forsker i psyko-edukation - det vil sige undervisning i at håndtere sygdom. Jeg ser på om undervisning i IMR (Individuel Mestring og Recovery) gør, at folk med psykisk sygdom kan klare sig bedre i hverdagen, om de bliver mere selvstændige og mindre afhængige af støtte.

Hvorfor forsker du i IMR?

Det, som optager mig ved IMR, er, at folk formulerer personlige mål, som er værdifulde for dem og som har et fremtidsperspektiv baseret på deres præmisser. Det er et nyt spændende rehabiliteringsområde, som der ikke tidligere er forsket i i Danmark. 

Hvad har du fundet frem til?

Foreløbigt viser den kvantitative del af mit studie, at der ikke er nogen påviselig forskel mellem IMR-deltagere og non-deltagere. Der er hverken færre symptomer eller bedre funktionsniveau at spore i tiden efter at have gennemført et IMR-kursus. Det er interessant, fordi deltagerne ellers giver udtryk for at have stor nytte af undervisningen og i øvrigt bliver ved med at komme. Snart skal jeg i gang med den kvalitative del af studiet, hvor jeg dybde-interviewer folk, der har modtaget IMR. Det er min tese, at jeg hér kan få anderledes, mere "levende" svar på IMR's effekt.

Hvad kan vi bruge din forskning til i fremtiden?

Det er sikkert, at IMR-programmet sætter skub i nogle tankegange hos de, der deltager. Men de tankegange kan være svære at gribe fat i og identificere med de redskaber, vi har i dag. Med min forskning i IMR kan vi blive klogere på, hvilke parametre, der indikerer, at folk er på vej videre i deres recovery.
Redaktør