Individuel plan

Når du flytter ind på Skovvænget, tilbydes du samarbejde med en kontaktperson, som du indgår konkrete aftaler med. ​Senest en måned efter du er flyttet ind, udarbejder I i fællesskab en individuel plan - herunder en udredning af ønsker og funktionsevne (ICF). Planen handler om dine mål og ønsker for fremtiden, dit behov for hjælp og støtte, sociale og kulturelle aktiviteter, motionsplan samt eventuelt plan for job og uddannelse.

Vi evaluerer og justerer løbende din plan alt efter hvilken effekt, vores fælles indsats har haft.  

Redaktør