NECT - Narrativ Forstærkning og Kognitiv Rekonstruktion

At udvikle sin personlige historie og mindske selvstigma​​

I NECT-programmet er fokus rettet mod stigmatiseringer i samfundet, hvor risikoen for selvstigmatisering blandt mennesker med psykisk sårbarhed er høj. NECT-programmet arbejder med betydningen af eventuel selvstigmatisering for det enkelte menneskes opfattelse af egen historie og muligheder.  

Selvstigmatisering refererer til, når en person begynder at optage negative stereotyper om psykisk sårbarhed og tro på, at de også gælder for dem. Det kan for eksempel være en stigmatiserende opfattelse af, at personer med skizofreni aldrig kan få det bedre, ikke kan komme i arbejde eller opleve at leve et indholdsrigt liv. 

Formålet med NECT-programmet er at hjælpe personer, som lever med psykisk sårbarhed til at være opmærksomme på og blive i stand til at håndtere eventuel selvstigmatisering. 

Programmet støtter dig i at udvikle mere positive tanker om, hvem du er som person og hjælper dig med at afvise negative eller usande overbevisninger hos andre såvel som negative ideer, som du måske er kommet til at tro på om dig selv. 

Skovvænget tilbyder et NECT-forløb bestående af fem moduler af i alt 20 sessioner. Undervisningen finder sted én gang om ugen og varer en time. Programmet består af gruppemøder, hvor du vil lære om, hvordan du identificerer og udfordrer stigmatisering og selvstigmatisering.  
Redaktør