Til familien

​Familien er en central del af barnets og den unges rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade. Børneungecenter for Rehabilitering lægger vægt på, at familien inddrages aktivt i rehabiliteringsforløbet og løbende er med til at fastlægge indsatsområder og mål for barnet. 

Her kan du læse mere om tilbud til familien, få indblik i hverdagen på Børneungecentret og hente råd, vejledning og ny viden.