Tilbud til familien

Børneungecenter for Rehabilitering lægger vægt på at tilbyde forskellige former for støtte og tilbud til familien. Familien inddrages i et tæt samarbejde, når der skal fastlægges indsatsområder og mål for barnet. 

Forældre, søskende, pårørende og venner kan finde følelsesmæssig støtte, praktiske råd til hvordan rehabiliteringen kan følges op i hjemmet, få mere viden om erhvervet hjerneskade og meget mere igennem rådgivende samtaleforløb, forældregrupper, pårørendeaftner, undervisning m.m.​

Hele familiens hverdag påvirkes, når et barn eller ungt menneske får en hjerneskade
Når børn eller unge får en hjerneskade enten efter en ulykke eller sygdom, er det aldrig kun barnet eller det unge menneske, der rammes. Hele familien påvirkes, og familiesituationen vil være forandret længe - og ofte for resten af livet.

Forældre, søskende og pårørende bliver dybt involverede følelsesmæssigt og praktisk og Børneungecentret lægger vægt at tilbyde forskellige former for støtte og tilbud. Udgangspunktet er, at jo tættere der samarbejdes med familien og jo bedre de støttes, desto bedre effekt vil der være af rehabiliteringen. Målet er et liv - for hele familien - så nær det normale som muligt. Børn og unge skal tilbage til daginstitution, skole, uddannelse og venner, mens forældrene skal tilbage til hverdagslivets opgaver, og alle skal tilbage til et liv med indhold og livskvalitet.

Nedenfor kan du se en oversigt over Børneungecentrets tilbud til familien. Du kan også læse mere om, hvordan man får et tilbud fra Børneungecentret.


​​