Interview med Frederiks mor

​I 2007 svævede Frederik Lindskov Hansen, 19, mellem liv og død. Nu er han en glad gut med mod på livet. Her beretter hans mor, Pia Lindskov Hansen, om den vellykkede rehabilitering oven på Frederiks alvorlige hjerneskade.​


​​

En knallertulykke den 17. august 2007 ændrede totalt tilværelsen for den nu 19-årige Frederik Lindskov Hansen og hans familie. Han pådrog sig en alvorlig hjerneskade ved ulykken og svævede efterfølgende mellem liv og død. I dag, over tre år s​enere, kan Frederik og hans familie fortælle om et forløb, som må betegnes som en rigtig solstrålehistorie.     


- Vi anede jo ikke, om Frederik ville vågne op, hvis han da overhovedet ville overleve den koma, han befandt sig i i næsten en måned efter ulykken, siger Pia Lindskov Hansen, mor til Frederik. 

Der er ingen tvivl om, at Frederiks ulykke har svejset os sammen, så vi nærmest er én stor familie, siger Pia Lindskov Hansen. ​


I dag er Frederik en glad, humoristisk gut med mod på livet, som kan rigtig meget. Det tilskriver Pia Lindskov Hansen den rehabilitering, Frederik har gennemgået, først på Hvidovre Hospital, derefter på Børnecenter for Rehabilitering og senest på Fjordbo II ved Vejle Fjord Neurocenter, begge behandlingsinstitutioner for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

- Vi har fået en enestående behandling hele vejen igennem på de nævnte institutioner.  Også Gentofte Kommune har vi haft et eksemplarisk samarbejde med, Netop nu (november 2010) har kommunen bevilget Frederik en plads på en boinstitution på Selmersvej i Hørsholm, efter at Frederik måtte tage hjem i utide fra Vejle Fjord, siger Pia Lindskov Hansen.

Årsagen til afbrækket for Frederik er, at Fjordbo, der havde plads til 13 unge, gik konkurs i september. 

- Desværre er der først en ledig plads på Selmersvej i foråret 2011, så i mellemtiden må vi finde en løsning, i form af noget praktik eller skole. For Frederik skal helst have struktur på sin hverdag og møde frem til faste tider. Samtidig er det vigtigt for ham at være sammen med andre – han er meget social.  Det arbejder vi og Frederiks sagsbehandler i kommunen nu på, oplyser Pia Lindskov Hansen. 

- Det er Frederiks fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, det handler om. Den kognitive rehabilitering har betydet, at han ikke bare bliver førtidspensionist, men kan finde en plads, hvor han kan føle sig ligeværdig med andre. Han skal have et liv med struktur og fællesskab, men også med udfordringer og ansvar. Et passende job åbner mulighed for succes og livskvalitet, og det er ikke mindst det, opholdet på Selmersvej i Hørsholm skal være med til at afklare. 
  
- Rent samfundsøkonomisk er det en gevinst, at Frederik ikke bare sendes på pension, fortsætter hun.

Tilbud bør målrettes til unge som aldersgruppe

Begrebet rehabilitering forbindes ofte udelukkende med fysisk genoptræning. 

Men en vellykket rehabilitering handler om mere end at genoptræne evnen til at stå, gå og tale. Der skal også kognitiv genoptræning til, og den skal tage udgangspunkt i hele ungdomslivet og være målrettet til den aldersgruppe, mener Pia Lindskov Hansen. 

- Frederiks liv ville se helt anderledes ud, og han ville have været væsentlig mere handicappet, end han er nu, hvis ikke han havde været på Børnecentret og Vejle Fjord, konstaterer hun.  Det er virkelig bekymrende, at unge med erhvervet hjerneskade ikke kan regne med at få den samme behandling som Frederik, fordi kommunerne ikke kan eller vil betale for det. Jeg har hørt, at nogle af de tidligere beboere på Vejle Fjord er endt i beskyttede ældreboliger. 

- Det har været et meget stort plus for os, at bl.a. Børnecentrets personale har mødt os med forståelse for vores baggrund, hvor vi har store følelser i klemme. Det har været trygt, så vi i familien kunne give mere slip – Børnecentret sørgede for en fast struktur på Frederiks hverdag, som han har så stort behov for.  Og vi har fået indsigt i de metoder, man anvender i rehabiliteringen, via forældreundervisning. Desuden har vi været meget glade for at træffe forældre i samme situation.
   
- Det har generelt givet os i familien stor tryghed, at der var kontinuitet. Vi har hele tiden vidst i god tid, hvad næste station var for Frederik, undtagen altså nu efter Fjordbos konkurs. I den situation er det godt, at kommunen straks træder til, uden bureaukratiske og bevillingsmæssige forhindringer, siger Frederiks mor. 

Frederik er privilegeret, ikke bare fordi det professionelle bagland har fungeret godt, men også fordi han har et stort netværk, der bakker op på alle måder. Både Pia Lindskov Hansens nuværende mand og hans tvillingedøtre på 18, Frederiks søster på 24 og Frederiks far, inklusive familie, er aktive medspillere i Frederiks liv. Det samme er fire gamle venner fra hans gamle folkeskole, som var nærværende, da det var sværest.  

- Der er ingen tvivl om, at Frederiks ulykke har svejset os sammen, så vi nærmest er én stor familie, siger Pia Lindskov Hansen.  ​

Redaktør