Interview med Sara

​Sara, 17 år, blev opereret to gange for en hjernesvulst, først i 2001 og så i 2002. Operationerne udløste en hjerneskade hos hende, og i dag husker hun intet fra tiden før sin sygdom, som hun foretrækker at kalde sin erhvervede hjerneskade.​

​​​

 

- Jeg har kæmpet hårdt for at blive normal, og det har taget lang tid at erkende, at jeg er, som jeg er. Det benægtede jeg totalt i mange år, men i dag ved jeg godt, at jeg har ar i hjernen. Sådan forklarer Eva (Fischer, psykolog på Børneungecenter for Rehabilitering, red.) min sygdom. Både i folkeskolen og den lilleskole, jeg blev flyttet til, tog kammeraterne afstand fra mig. Måske var de bange for at blive smittet. Dengang var jeg ikke klar over, at jeg var anderledes, fortæller Sara.

Børneungecentret har været et fast holdepunkt for hende i alle årene, i første halvår 2009 i intensiv og resten af tiden i lokalbaseret rehabilitering. I august 2009 kom hun videre til Waldemarsbo specialefterskole i Faxe Ladeplads, hvilket har vist sig at være den rette hylde for hende.  Nu er hun i gang med overvejelserne det næste store skridt, nemlig hvordan hun skal komme videre i voksenverdenen.

De sidste otte-ni år har ikke været nogen dans på roser, hverken for Sara selv eller hendes familie.

Se Interview med Saras forældre

- Men Børneungecentret har hjulpet mig meget med støtte til at vokse op til at blive den pige, jeg er i dag. Det var en god oplevelse at komme på Børneungecentret hver dag (i 2009, red.), fordi jeg der mødte unge på min egen alder, ligesom det har været rigtig godt for mig at komme på Waldemarsbo, for her har alle eleverne problemer, der ligner mine egne.

Jeg har kæmpet hårdt for at blive normal, og det har taget lang tid at erkende, at jeg er, som jeg er.​


Sara fremhæver sine fremskridt, ikke bare bogligt, men også praktisk og socialt. Fx klarer hun tøjvask selv. Og ikke mindst er Børneungecentrets topprioritet, stram struktur, blevet ført konkret ud i livet på efterskolen:

- Her består dagligdagen af faste rutiner, så jeg hele tiden ved, hvad jeg skal. Og selv om jeg hader skemaer og små huskesedler, er jeg godt klar over, at det har hjulpet mig. Jeg hadede også Boardmaker (et kommunikationssystem med piktogrammer, red.), fordi den slags jo ikke var nødvendigt for skolekammeraterne, siger hun.

- Jeg synes selv, jeg er blevet meget social, og jeg er god til skolefagene, også engelsk. Og jeg har fået både en kæreste og en rigtig god veninde her,​

Når trætheden melder sig og hukommelsen svigter

Sara ser selv sin hukommelse og sin tendens til at blive hurtigt træt som de værste virkninger af hjerneskaden: - Hvis jeg ikke kan huske, hvor jeg har lagt fx min pung, bliver jeg let ked af det og hysterisk. Jeg forestiller mig det værste, og jeg kan ikke undgå, at tankerne flyver, og jeg får hjertebanken. Så gælder det om at tage en dyb indånding og slå koldt vand i blodet. Ellers er min dag ødelagt.

- Både min bedste veninde, min værelseskammerat og min kæreste er gode til at hjælpe mig med at huske og finde ting. Min kæreste har ikke noget imod struktur i sit eget liv, så det er en stor hjælp.​

Sara er en "boglig pige", som hun selv udtrykker det. Hun nævner som eksempel, at hun kan sluge en bog på 800 sider, fx i serien Twilight, i løbet af få dage.

Før i tiden kunne jeg ikke mærke, at jeg skulle lægge mig og hvile. Det kan jeg nu.​


- Jeg læser og hører musik, når jeg skal slappe af, og det er jeg nødt til at gøre ind imellem, for jeg bliver nemt meget træt. Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre til at gå ned på mit værelse, når trætheden melder sig. Det gør den fx, hvis jeg er sammen med andre i for lang tid. Min veninde var for nylig hjemme hos mig en hel weekend, og det var ved at blive for meget, fortæller hun.

En gang imellem rammes Sara af en dundrende hovedpine, og så er der ikke andet at gøre end lægge sig og vente på, det går over:

- Før i tiden kunne jeg ikke mærke, at jeg skulle lægge mig og hvile. Det kan jeg nu.

Motion og faste pligter

Trods modviljen mod skemaer er Sara alligevel godt tilfreds med, at hendes liv er lagt i faste rammer. Morgensamling, fælles motion og faste pligter som fx rengøring er der klokkeslæt på.

- Jeg kan sagtens finde ud af at stille vækkeuret, og jeg er i øvrigt også rigtig god til at rejse alene, hjem til Greve fra Faxe Ladeplads, hvor Waldemarsbo ligger. Jeg planlægger selv turen med tog- og busskift og tør fx godt spørge fremmede om, hvilken perron toget går fra.

Sara ved, at hun skal sørge for at holde sig i form: - Jeg går i motionscenter en gang om ugen og deltager i morgenmotionen hver dag. Jeg kan også godt cykle, selv om min balanceevne ikke er helt god. 

Produktionsskole og/eller STU

Sara og hendes familie er nu (januar 2011) i gang med at overveje, hvad der skal ske, når hun fylder 18 til juni og forlader Waldemarsbo.

- Den nærmeste drøm for mig er at komme på produktionsskole i Greve, og på længere sigt vil jeg gerne uddanne mig som pædagog. Jeg er glad for børn – omsorg har været en stor del af mit liv, beretter hun.

I december var hun i praktik som medhjælper i børnehaven Søstjernen i Faxe Ladeplads. Hun er heller ikke afvisende over for at følge den treårige uddannelse STU, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov.  

- Ellers er jeg godt tilfreds med de linjefag, jeg har fulgt her på Waldemarsbo, træ & metal og dyr & natur. Jeg kan godt lide at bruge mine hænder til noget praktisk, fx skifte dæk på havetraktoren eller fremstille lysestager i metalværkstedet, siger Sara. 

Og så hører et kørekort med til det at blive voksen. Det har Sara tænkt sig at satse på at få.

------- 


Børneungecentrets aktiviteter i forbindelse med Saras rehabilitering i løbet af 2010

  • 10 vejledningssamtaler med forældrene.
  • Jævnlig telefonisk og E-mail-kontakt med forældre, kontaktlærer/skole og kommunale samarbejdspartnere (sagsbehandler og UU-vejleder (UU=UngdomsUddannelse) i løbet af perioden.
  • Otte samtaler med Sara.
  • Søsteren tilbudt samtaler med psykolog og deltagelse i søskendegruppe.
  • Forældrene tilbudt deltagelse i forældresamtalegruppe.
  • Fem vejlednings- og supervisionsmøder med efterskolen Waldemarsbo.
  • Møde med sagsbehandler Line Bruun, Greve Kommune.
  • To statusmøder på Waldemarsbo efterskole.
  • Netværksmøde vedr. Saras uddannelse.
  • Udfærdigelse af forløbsaftaler og statusbeskrivelser.


Redaktør