Børneungecentret ligger i top i kommunal tilfredshedsundersøgelse

Børneungecenter for Rehabilitering har deltaget i en større tilfredshedsundersøgelse, hvor sagsbehandlere fra visiterende kommuner, spørges ind til deres tilfredshed med bl.a. ydelser, kompetencer og samarbejde.

Undersøgelsen viser, at Børneungecentrets samarbejdskommuner er meget tilfredse med kvaliteten og samarbejdet med Børneungecentret omkring barnet eller den unges rehabiliteringsforløb. Hele 86 procent svarer således, at de i høj grad er tilfredse med samarbejdet og 14 procent er i meget høj grad tilfredse. 

Læs alle resulaterne her:

Børneungecenter for Rehabilitering_2016 (2)_rapport.pdfRedaktør