Pjecer, artikler og rapporter

Her kan du finde relevante artikler og rapporter om børn og unge med erhvervet hjerneskade. Du kan også downloade Børneungecentrets pjece.

Pjece


Her kan du downloade folder​​ om Børneungecentret

Litteraturgennemgang

Børn og unge med erhvervet hjerneskade har ofte omfattende følger efter hjerneskaden, som kan få stor indflydelse på deres fremtidige udvikling og påvirke deres liv og hverdag. De har derfor behov for effektive genoptrænings- og rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne efter hjerneskaden. En litteraturgennemgang medio 2016, understreger hvorfor det er helt afgørende at sætte en ind med en specialiseret og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, når børn og unge får en hjerneskade og hvorfor det er så vigtigt at blive ved med at følge dem.

Læs litteraturgennemgang 


Rapporter ​

Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb​
Børneungecenter for Rehabilitering har i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden i 2012 gennemført en undersøgelse, der sætter fokus på forældres oplevelse af deres børns neurorehabiliteringsforløb, samt hvilke behov forældrene har for støtte i forløbet. Rapporten bygger på interviews med 13 forældre til unge, som var udsat for den samme ulykke og alle erhvervede en hjerneskade. I 2014 blev der gennemført en opfølgende undersøgelse. Du kan downloade de to rapporter her.

  Download rapport​​​

Neuropædagogisk Praksis
En beskrivelse af det tværfaglige neuropædagogiske arbejde på Børneungecenter for Rehabilitering mellem terapeuter, pædagogisk personale og neuropsykologer på den ene side og barnet/familien og andre nære pårørende på den anden side. Beskrivelsen er et eksempel på, hvordan neuropædagogikken anvendes i praksis og henvender sig primært til professionelle, der arbejder med kognitiv rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade.​​Artikler


Artiklen undersøger om der er evidens for brug af mindfulness som interventionsmetode i arbejdet med børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Børn med hjerneskade har brug for en usynlig hånd i ryggen (s. 6-7)
Hjernesagens medlemsblad januar 2013 - Temanummer om børn og unge 

Børns sprogskader kan kaste lange skygger (s. 8)
Interview med Jens Reimick og Grethe Stærmose, begge logopæder hos Børneungecentret med speciale i børns sprogudvikling. Hjernesagens medlemsblad januar 2013 - Temanummer om børn og unge

Her kan du læse et interview med overlæge og børneneurolog Ian Westphall fra Hvidovre hospital. Ian Westphall betoner bl.a. at vi ikke må glemme de kognitive vanskeligheder i rehabiliteringen.

Medicin og mindfulness kan være to gode veje at gå, hvis et menneske lider af hjerneskadetræthed. Ny svensk forskning viser lovende takter. Det fortalte to svenske forskere fra Gøteborgs Universitet, overlæge og professor Lars Rönnbäck og neuropsykolog Birgitta Johansson, på Børneungecenter for Rehabiliterings temadag om hjernetræthed.

Artikler om børn og unge


Hvorfor slår det ikke, det hjerte?​
​10 årige Olivia fik hjertestop i januar 2015. I denne artikel fra Berlingske Tidende kan du læse om hele Olivias forløb fra genopliving, operation og indlæggelse til rehabiliteringsforløbet i Børneungecenter for Rehabilitering. Olivia er tilbage i sin gamle skole i dag.

Frederik er tilbage i sin gamle form (s. 9)​
Frederik har været i et intensivt rehabiliteringsforløb på Børneungecentret. Hjernesagens medlemsblad januar 2013 - Temanummer om børn og unge​