​​​​​​​​​

Tværfaglig specialiseret rehabilitering

Barnet eller den unge får fra starten af rehabiliteringsforløbet tildelt et tværfagligt team, der sammen med familien fastlægger indsatsområder og mål for barnet og i fællesskab sikrer det bedste udbytte af forløbet.​