Målgruppe

​Målgruppen omfatter børn og unge, der som følge af lettere, moderate og svære skader har vanskeligheder med en eller flere kompetencer: kognitive, sociale, kommunikative og motoriske

Hvilke børn og unge er i målgruppen?

  • Børn og unge i alderen 1-18 år, som har pådraget sig en hjerneskade pga traume eller sygdom samt deres familier
  • Børn og unge med tilgrænsede komplekse problemstillinger
  • Unge i alderen 18-25 år, der har erhvervet en hjerneskade inden voksenalderen
  • Børn og unge som efter lettere hjerneskade, fx. hjernerystelse, fortsat har funktionsnedsættelser.

Barnet eller den unge skal have en erhvervet hjerneskade, der er opstået som følge af kranietraume, sygdomme i centralnervesystemet, hjerneblødning, hjernetumor med videre. Hjerneskaden skal være lægeligt dokumenteret, og der må ikke foreligge arveligt progredierende nervesygdomme.

Barnet/den unge skal have haft en primær begavelse og et funktionsniveau inden for normalområdet.

Tidligere kendte vanskeligheder, som f.eks. indlæringsproblemer eller forstyrrelser i evnen til at opretholde opmærksomhed og koncentration inden skaden er ikke en hindring for at kunne modtage ydelser fra Børneungecentret.

Hvad er en erhvervet hjerneskade?
Psykolog Lone Fjeldborg forklarer i filmen, hvad en erhvervet hjerneskade er, og hvorfor det er vigtigt at starte rehabiliteringen så hurtigt som muligt.