​​​​​​​​​​​​​​​

STB - Særlig tilrettelagt beskæftigelse

Læs her om BlindeAkademiets STB og om hvordan et forløb tilrettelægges. 

Mange mennesker med handicap står udenfor arbejdsmarkedet i Danmark. Derfor er der brug for en indsats, der kan aktivere fra ledighed og til beskæftigelse eller uddannelse.

​På BlindeAkademiet tilbyder vi særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb (herefter STB), hvor vi matcher personens ønsker til beskæftigelse med respekt for den enkelte persons behov for støtte og hjælp. 

Vi anvender synspædagogik og synsrehabiliterende tilgange i vores daglige arbejde med personer med handicap. STB foregår i beskyttede, strukturerede og trygge rammer.


Partnerskab

STB er et partnerskab mellem personen, BlindeAkademiet og forskellige aktører ofte eksterne virksomheder. Vi indgår gerne i formaliseret partnerskab med den virksomhed personen matches og kan på denne måde præsentere et tilrettelagt forløb med afklaring og forhåndsaftalt praktik til jobcenter. Vejen til STB går via sagsbehandler, KUI (Kommunal Unge Indsats) eller jobcentret. 


Typer af forløb 

Vi tilbyder følgende forløb under særlig tilrettelagt beskæftigelse:

  • Forløb i virksomhed eller afdeling på Blindecenter Bredegaard
  • Virksomhedspraktik
  • Arbejdsprøvning  
  • Fleksjobafklaring

​Til Jobcenter

Alle forløb tilpasses jobcenteret og personens ønsker og behov. 

Vi tilbyder ligeledes mentorforløb eller faglig støtte, hvor vi fungerer som guide igennem forløbet på BlindeAkademiet. Der kan fx være behov for morgenvækning, faglig guidning på arbejdspladsen og hvad jobcenter og kommune ønsker af særlig bistand. Kontakt BlindeAkademiet for yderligere info.

Alle henvendelser om pris og varighed rettes til BlindeAkademiet her​ ​(åbner i browser på ny side).Vi afklarer sammen hvilket værksted eller afdeling på Bredegaard, der passer bedst til personen og hvor meget vedkommende kan arbejde. Vi samarbejder med virksomheder, hvor personen selvstændigt kan være i korte eller længere praktikforløb. Under praktikforløbet afklares resurser, barrierer og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. Personen er på egen hånd i det daglige, men har BlindeAkademiet i ryggen i det omfang, det er nødvendigt. Vi tager os af det skriftlige og kontakten mellem virksomhed og kommune.BlindeAkademiet fungerer også som partner i opstart af virksomhedspraktik. Vi følger personen tæt, deltager i møder og er til rådighed pr. telefon ved behov for akut afklaring.   

Vi er med til den første samtale med virksomheden. På mødet aftales arbejdstid, personens måde at arbejde på og den eventuelle støtte og opmærksomhed, vedkommende har brug for fra virksomhedens side. Vi rådgiver om synskompenserende hjælpemidler og vil løbende være i kontakt med både personen og virksomheden. Undervejs er planlagt evalueringsmøder der sikrer, at praktikken forløber bedst muligt og at forløbet lever op til alles forventninger. 

Virksomhedspraktik fører ofte til støttet beskæftigelse, job med løntilskud eller fleksjob på nedsat tid.


​I et arbejdsprøvningsforløb på BlindeAkademiet arbejder personen sammen med fagpersonale, der er uddannet indenfor teknisk faglige områder. En arbejdsprøvning kan være det, der giver troen på egne kompetencer tilbage og være den brik, der igangsætter beskæftigelse eller uddannelse. Personen bliver en del af et værksted eller en afdeling, hvor vedkommende er i mesterlære. 

Arbejdsprøvning er muligt i alle afdelinger eller værksteder og kan ved behov kombineres med mentorforløb eller faglig støtte. Det kan ligeledes være en del af et kommunalt ressourceforløb.​I tæt samarbejde med kommunen vurderer vi arbejdsevnen på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af personens faglige og personlige resurser. Vi undersøger personens udviklingsmuligheder og hvilke barrierer, der kan begrænse antallet af mulige arbejdstimer. Vi afklarer hvilke konkrete jobfunktioner personen kan varetage på arbejdsmarkedet og dermed personens reelle mulighed for beskæftigelse. ​​

Redaktør