​​​​​​​​​​​​​​

STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

​Læs her om BlindeAkademiets STU og om hvordan et forløb tilrettelægges. 


På BlindeAkademiets STU tilbyder vi personligt og fagligt udviklende uddannelse, hvor den enkelte studerendes uddannelsesplan er tilpasset individuelle behov og ønsker. Derfor er idéer, tanker og ønsker til uddannelsesplanen velkomne, da det ofte er i den studerendes netværk at genveje til kommunikation og viden findes.

Vi tilbyder STU-fagområder, der både skubber til hvad man tænker er muligt for den enkelte, men også udfordrer handicapforståelsen i uddannelse og beskæftigelse generelt i samfundet. Vi prøver på denne måde at være i trit med både de unges ønsker for deres egen fremtid ligesom vi indretter os efter arbejdsmarkedets behov. 

​Vi modtager gerne ønsker til nye og eksperimenterende former for fag og beskæftigelse. 

Læs mere om STU ​her (åbner i browser på ny fane).


​Sådan tilrettelægges en STU

STU-forløbet og BlindeAkademiets uddannelsesplan tilrettelægges i samarbejde med den kommende studerende, den lokale UU-afdeling, sagsbehandler og evt. netværk. ​

Vi tilbyder gerne en rundvisning og mødes med en mulig studerende, så vi sammen kan afklare, om vi og personen kan være det rette match. Vi følger de enkelte UU-afdelingers retningslinjer i forhold til at håndtere et STU-forløb. Vi laver fremmødestatistik i UNO-STU og afholder som minimum årlige evalueringsmøder. Uddannelsesplanen bliver formuleret på baggrund af UU-afdelingens Forløbsplan. 

Alle STU-forløb begynder med ”12-ugers STU afklaring”, hvor eleven har mulighed for at falde til, danne relationer på BlindeAkademiet og Bredegaard og vælge linjer, fag og eventuelle enkeltfag. Hvert STU-år er delt op i to semestre. Vi anbefaler, at den studerende modtager alle 3 år på BlindeAkademiet, da sammenhæng i uddannelsen er vigtigt for at oplære en faglighed og udvikle sig personligt. 

”12-ugers STU afklaring” er et forløb, hvor vi i fællesskab afprøver og justerer den foreløbige uddannelsesplan, der er baseret på Forløbsplan, den studerendes behov og ønsker. "12-ugers STU afklaring" er samtidig opstart af det obligatoriske modul ”Sociale kompetencer, fællesskab og generel vejledning”.​ Her undervises der eksempelvis i seksualvejledning, hvilket er et lovkrav til STU-forløb. ​

Nogle gange kan det give mening at dele sin STU op i uddannelse på BlindeAkademiet og beskæftigelse et andet sted. Det kan også i nogle tilfælde give mening, at en studerende udefra tager sidste del af STU-forløbet på BlindeAkademiet eller at en studerende på BlindeAkademiet tager sidste del af forløbet et andet sted. Der er også studerende der flytter undervejs, hvilket kan have indflydelse på forløbet.

​Vi udfærdiger et ugentlig skema, der tilrettes i afklaringsforløbet. Her vil det obligatoriske modul fremgå samt hvilke fag linjen indeholder.  Se linjer og fag øverst til højre.  


Redaktør