Af Maria Kümmel, kommunikations- og HR-medarbejder

Sådan et sted beriger verden

​Læs om søstrene Melissa Andersen og Malue Hansens møde med bo- og dagtilbuddet Blindecenter Bredegaard. Stedet hvor deres bror Kjeld Hansen boede og arbejdede i næsten 40 år. 

​​

​”Det er på tide at der kommer en positiv historie ud om et botilbud” starter Malue Hansen. 14 dage forinden er broderen Kjeld Hansen sovet stille ind i sin lejlighed på Bredegaard efter et langt cancerforløb og begge søstre vil gerne fortælle mig om forløbet, som de har været meget tilfredse med.

Blindecenter Bredegaard er et bo- og dagtilbud for synshandicappede voksne personer med nedsat psykisk funktionsevne / senhjerneskade. Botilbuddet er opdelt i seks bogrupper fordelt på fire specialpædagogiske team.

Melissa fortæller: ”Kjeld var meget glad for at være på Bredegaard. Det har jo været hans hjem og arbejdsplads siden 1975. Her kunne han folde sig ud inden for hans egen formåen. Han åbnede sig op her”. Malue supplerer ”Her har altid været en hyggelig, rar og rolig atmosfære. Dét kan man mærke både som pårørende, men også på borgerne, som virker meget trygge og glade”. ”Omsorgen og respekten for borgerne er ikke til at tage fejl af” fortsætter hun.

Omsorgsfuld og professionel håndtering af sygdomsforløbet
Men én ting er dagligdagen, som løber i sine faste rutiner og gøremål. Noget andet er en ekstraordinær situation, som når en borger får konstateret en alvorlig sygdom og gennemgår et forløb med mange undersøgelser, indlæggelser og et væld af praktiske og ikke mindst pædagogiske opgaver.

”Medarbejderne på Bredegaard har håndteret Kjelds lange forløb med sygdom og hans rejse herfra virkelig flot. Vi har som pårørende været med hele vejen. Vi har altid kunne ringe og der er blevet svaret på hvert eneste af vores spørgsmål. Kontaktpersonerne har været meget engagerede og det har været meget trygt for os men i særdeleshed også for Kjeld”.

Malue runder vores møde af: ”Det er så dejligt, at Kjeld kunne være i sit eget hjem. Og dét at han insisterede på det, siger ikke så lidt. Bredegaard er et sted som beriger 
Redaktør