Links

Her finder du en oversigt med nyttige links​.

Den Sociale Virksomhed (åbner i Internet Explorer på ny fane).
Blindecenter Bredegaard har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Den Sociale Virksomhed omfatter 19 tilbud, som henvender sig til en bred målgruppe inden for bo- og dagtilbud, specialundervisning, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning, genoptræning, herberg, krisecentre, behandling og sikrede afdelinger for unge. 

Region Hovedstaden​ (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Tilbudsportalen ​​(åbner i Internet Explorer på ny fane).
Er kommunernes grundlag for valg af tilbud efter serviceloven. Her er mulighed for at sammenligne tilbuddene til bl.a. udviklingshandicappede voksne.

Dansk Blindesamfund (åbner i Internet Explorer på ny fane).
Brugerorganisation for Blinde og Svagsynede i Danmark.

Dansk Blindesamfunds Ungdom (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Foreningen Danske Døvblinde (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Danske Døvblindfødtes F​orening (åbner i Internet Explorer på ny fane).
Brugerorganisation for døvblindfødte.

Kommunikationscentret (åbner i Internet Explorer på ny fane).
Yder rådgivning til bl.a. blinde og svagsynede i Region Hovedstaden.

Instituttet for blinde og svagsynede i Hellerup (åbner i Internet Explorer på ny fane). Et landsdækkende tilbud til voksne med synshandicap.

Synscenter Refsnæs (åbner i Internet Explorer på ny fane). Et landsdækkende bo-, fritids- og undervisningstilbud til børn.

Socialstyrelsen - Om synshandicap (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Socialstyrelsen - Om døvblindfødte (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg (åbner i Internet Explorer på ny fane).
Bidrager internationalt til udviklingen af døvblindepædagogik. Yder rådgivning og udbyder kurser og efteruddannelse. 

Rigshospitalets øjenklinik (åbner i Internet Explorer på ny fane).

Lov om Social Service (åbner i Internet Explorer på ny fane). Hele serviceloven.

Socialstyrelsen - Om udviklingshæmmede med synsnedsættelse (åbner i Internet Explorer på ny fane). 

Blindenetværket​ (åbner i Internet Explorer på ny fane). Et helhedstilbud for unge og voksne mennesker med synshandicap og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beliggende i Gentofte kommune.​

Redaktør