Mere om faglige tilgange

​Her kan du læse om vores arbejde med synskompensation, ADL, mobility og orientering, IT og velfærdsteknologi og forflytning.


Synskompensation

For at kompensere for borgernes synshandicap er Blindecenter Bredegaard indrettet og tilpasset i forhold til den enkelte borgers vanskeligheder. For eksempel finder du overalt på Blindecenter Bredegaard fysiske kendemærker, ledelinjer og det integrerede informationssystem Blinfo. 

Vi går ikke forbi hinanden uden at hilse og sige vores navn. Vi siger også altid, når vi kommer og går. Det er for mange synshandicappede ubehageligt at kunne høre og fornemme personer, der passerer, uden at de personer giver sig til kende.

I foråret 2016 indførte vi, som det første botilbud i verden, Blinfo, som er "talende skilte", som sender dagsaktuelle og stedspecifikke informationer til din smartphone. Blinfo informerer bl.a. om hvor du befinder dig, dagens menu, hvad der sker i dag og hvem der på er på arbejde. Blinfo giver personer med synshandicap mere selvstændighed og øger trygheden i at færdes omkring på egen hånd. Læs mere om Blinfo her (link åbner i Internet Explorer på ny fane).

I dagligdagen bruger vi synskompenserende metoder, teknikker og systemer, som støtter og hjælper den enkelte borger i dagligdagen. Belysningen tilpasses den enkelte borgers syn, både i deres lejligheder, på arbejdspladsen og i ADL-sammenhænge.

Farvekontraster, specialoptik og specialbelysning anvender vi til at udnytte borgernes restsyn optimalt. Synsfunktionen vurderes i praksis og i samarbejde med specialoptikere og øjenlæger.ADL

ADL er en forkortelse for Almindelig Daglig Livsførelse. ADL er en betegnelse for alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden. 

ADL-aktiviteter er både de personlige aktiviteter som for eksempel badning, påklædning og toiletbesøg og at spise med kniv og gaffel, til de mere sammensatte og udadvendte aktiviteter som eksempelvis at brygge en kande kaffe i fælleskøkkenet og hælde kaffen i koppen, indkøb, tøjvask, tømme opvaskemaskine, anvende smartphone og deltage i sociale arrangementer.

På Blindecenter Bredegaard arbejder medarbejderne sammen med borgerne om at vurdere vedkommendes behov for individuelle træningsforløb, hjælpemidler og bolig-ændringer. Fælles for alle borgerne er, at deres synshandicap kræver tilpasning af miljøet, og det kræver særlige teknikker for både borgeren og det omgivende personale.

Den enkelte borgers resurser afdækkes ved faglige vurderinger, brug af standardiserede undersøgelser, som eksempelvis AMPS og Sensory Profile og afprøvninger i praksis. Herudfra tilrettelægges individuelle træningsprogrammer, eventuelle ændringer i bolig og nærmiljø og hjælp til at kontakte hjælpemiddelformidlingen. 

Medarbejderne underviser og vejleder borgere og personale og tilrettelægger, med udgangspunkt i den enkelte borgers motivation, indsatser, der øger tilgængeligheden, og støtter borgeren i at leve et så aktivt og deltagende liv som muligt.Orientering og mobility

Mobility er træning i at komme fra A til B på den mest sikre og hensigtsmæssige måde. Der er ansat to mobilityinstruktører på Blindecenter Bredegaard.

Blindecenter Bredegaards to mobilityinstruktører træner borgerne i at færdes på og udenfor Bredegaard. Hvert forløb er individuelt tilpasset den enkelte borger. Mobility handler kort sagt om at træne borgeren i at komme fra A til B på den mest sikre og hensigtsmæssige måde.

I mobilityundervisningen trænes borgeren i at bruge underlag, ledelinjer, høresansen, lugtesansen og taktile kendemærker på ruten.

Mobilityinstruktørerne på Blindecenter Bredegaard er hele tiden opmærksomme på tilgængeligheden for synshandicappede i nærmiljøet. Vi har et tæt samarbejde med Fredensborg Kommune om tilgængeligheden i Fredensborg by.

Ledsageteknik

Hent pjecen "Sådan følges I ad - når den ene er blind eller svagsynet" på Socialstyrelsens hjemmeside (link åbner i Internet Explorer på ny fane). 

Se filmen "Sådan følges I ad - når den ene er synshandicappet" (link åbner i Internet Explorer på ny fane).IT og velfærdsteknologi

IT og velfærdsteknologi øger borgerens selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet.

På Blindecenter Bredegaard introducerer synskonsulenterne borgerne til de synskompenserende metoder og teknikker, der findes inden for IT og velfærdsteknologi. Vi træner støtter borgerne i brugen af fx

 • iPad/iPhone/MacBook med tilgængelighedsfunktionen VoiceOver og Siri.

 • Kommunikationshjælpemidler.

 • PC med synskompenserende programmer som zoom tekst, Dolphin Guide og Jaws.

 • Oplæsningsmaskiner.

 • Penny Talks  - elektronisk afmærkningspen.

 • Apps indenfor spil og leg.

 • Apps indenfor tilgængelighed (navigation, MobilePay, netbank mv.).

Vi samarbejder med parter som IBOS og kommunikationscentre om udredning- og undervisningsforløb.

Teknologisk udvikling

På Blindecenter Bredegaard holder vi os ajour med den teknologiske udvikling, og hvilke løsninger, der kan give borgerne øget selvstændighed. I samarbejde med diverse virksomheder, fonde og bl.a. Københavns Universitet deltager borgerne fra tid til anden udviklingen af hjælpemidler/løsninger til blinde og svagsynede mennesker. Vi har bl.a. deltaget i følgende projekter

 • Blinfo (link åbner i Internet Explorer på ny fane).

 • Talende stok.

 • Hjælpemidler til personer med dobbelt sansetab.

 • Testning af prototyper på hjælpemidler eksempelvis Google Tango.

 • Velfærdsfabrikken om "De forkerte varer".

IT-café

Blindecenter Bredegaard har en IT-café, hvor borgerne mødes flere gange om ugen. Her udveksler borgerne erfaringer og idéer. Der er stor lyst og nysgerrighed til at lære mere om hvad teknologien kan bruges til særligt i forhold til kommunikation, information og tilgængelighed.

Synskonsulenterne tilbyder individuelle afprøvninger i at bruge kompenserende teknologi til at øge selvstændigheden i hverdagen. Undervisning og udredninger efter lov om specialundervisning varetages af kommunikationscentre.Forflytning

Et forflytningsteam og uddannede forflytningsansvarlige sikrer at arbejdsmiljøet er i fokus på Blindecenter Bredegaard. 

Et godt arbejdsmiljø til alle medarbejdergrupper er i absolut fokus på Blindecenter Bredegaard. En stor opgave i den forbindelse er forflytning af borgere.

Arbejdet med forflytning er organiseret i et forflytningsteam, bestående af fysioterapeut og ergoterapeuter og et hold af uddannede forflytningsansvarlige, der arbejder i de forskellige teams på Blindecenter Bredegaard.

Alle der arbejder på Blindecenter Bredegaard undervises i forflytning og i de synskompenserende teknikker og metoder, der findes. Undervisningen finder sted inden medarbejderen indgår i forflytningsopgaver.

"Ved forflytning af en person forstås en arbejdsmetode, hvor belastningen af hjælperne er reduceret ved, at man glider, drejer, vender, trækker eller skubber i stedet for at løfte. Der kan anvendes forskellige former for tekniske hjælpemidler i forbindelse med forflytning, desuden samarbejder man i videst muligt omfang med personen, der forflyttes, således at dennes ressourcer indgår i processen". (Kilde: At-vejledning D.3.3)

I alle lejligheder findes en ergonomisk risikovurdering, og, hvor der er behov, en forflytningsplan, som til enhver tid skal følges af personalet. Når forflytningsteamet og de forflytningsansvarlige udarbejder den ergonomiske risikovurdering og forflytningsplanen, vurderer de samtidig behovet for eventuelle hjælpemidler.Redaktør