Organisationsdiagram

Forklaring: Blindecenter Bredegaard er organiseret med en bestyrelse som øverste niveau. Herefter følger en forstander, som har det direkte ledelsesmæssige ansvar for administration, ejendomsservice, køkken og staben. De to teams i boligerne og dagtilbuddet har hver deres funktionsleder.