Værdigrundlag

​Læs vores mission, vision og værdier på denne side. 

Mission – hvad er Bredegaard sat i verden for at gøre?

Kerneopgaven er at give en sammenhængende indsats, der støtter borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser

Med fokus på:
  • Kommunikation og velfærdsteknologi
  • Mobility
  • ADL
  • Selvbestemmelse
  • Sundhed
  • Netværk
  • Empowerment (evnen til at tage kontrol over og tage ansvar for eget liv og sin situation)

Bredegaard tilbyder bo- og dagtilbud i henhold til Servicelovens §§ 103, 104 og 108. Vi stræber efter at leve op til menneskerettigheds- og handicapkonventionerne og vi fokuserer på de grundlovssikrede rettigheder.

Vision– vores ambitioner; her vil vi gerne hen

Vi arbejder for trivsel med fokus på social kapital: retfærdighed, samarbejde og tillid

Her er ansat visionære, helhedstænkende og kompetente mennesker, der løfter i flok og som gør hverdagen udviklende og positiv

Vi bidrager til udviklingen af det socialfaglige område ved at være en åben og synlig organisation

Værdier – dét vi har fokus på, når vi arbejder med at indfri vores vision

Demokrati
Alle har lige stor værdi som mennesker. Fokus er størst mulig indflydelse for alle. Du har indflydelse ved at vide hvor og til hvem, du skal gå, for at få din stemme hørt.

Professionalisme 
Vi omgås hinanden i en professionel ramme, hvor vi anerkender og respekterer hinandens faglige udgangspunkter. Vi er professionelle i relationen med borgeren og beskytter borgerens integritet. Vi udtrykker os i overensstemmelse med god faglig praksis.

Teamansvar 
Vi er organiseret i teams, hvor faglige og samarbejdsmæssige kompetencer er en forudsætning for høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi ønsker at alle har stor indflydelse og derfor er så mange opgaver og beslutninger som muligt uddelegeret. Ansvar, indflydelse og opgaveløsning er tæt forbundne.

Personligt ansvar
Vi er personligt ansvarlige for den måde vi handler på. Alle beslutninger skal kunne begrundes. Kritik afleveres dér hvor der kan gøres noget ved det. Alle kan begå fejl og det bliver vi klogere af.

Kommunikation
Dialog med andre tager udgangspunkt i de bedste intentioner. Du er bevidst om, at hvad du gør, skriver og siger, påvirker andre.

Videndeling
Faglige og samarbejdsmæssige kompetencer er kendte og anvendelige på tværs af hele Bredegaard. Du er videbegærlig og indhenter viden og information. Du deler viden så organisationen på mest kvalificeret måde kan løse kerneopgaven. Du benytter Bredegaards officielle informationskanaler.

Refleksion
Du stiller spørgsmål til egen og andres handlinger for hele tiden at udvikle kompetencer og praksis. Du bruger aktiv lytning og giver konstruktiv feedback. Du sætter fokus på at udvikle faglige og samarbejdsmæssige kompetencer for at forbedre kvaliteten i arbejdet på Bredegaard.
Redaktør