Blinfo

​Blinfo er en iPhone app og et CMS, der sammen med Bluetooth beacon-teknologi og Iphones VoiceOver gør det let, at give personer med synshandicap stedspecifikke informationer i og omkring bygninger. Blinfo er implementeret på Blindecenter Bredegaard i foråret 2016, som det første botilbud i verden. Læs mere her.