For pårørende

Borgernes pårørende er vigtige personer i borgernes liv. Som pårørende er man naturligvis interesseret i at borgeren har det godt og trives.

På Blindecenter Bredegaard vil udgangspunktet altid være borgerens selvbestemmelse og borgeren bestemmer selv, hvad de pårørende skal informeres om og inddrages i.

Pårørende vil altid blive inviteret til statusmøder med mindre borgeren frabeder sig dette. Vi støtter borgeren i kontakten med pårørende og det øvrige netværk.

Vi ønsker et godt samarbejde med pårørende, og derfor er vi altid villige til at drøfte særlige problemstillinger. Kontakt os for et møde.

Det er vores ønske, at hjemmesiden vil bidrage til, at I som pårørende har mulighed for at følge med i Bredegaards hverdag og arbejde.

Læs mere bl.a. om:

Redaktør