IT og velfærdsteknologi

​IT og velfærdsteknologi øger borgerens selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet. 

På Blindecenter Bredegaard introducerer Team Syn, Fys- og Ergoterapi borgerne for de synskompenserende metoder og teknikker, der findes inden for IT og velfærdsteknologi. Vi træner støtter borgerne i brugen af fx 

 • iPad/iPhone/Macbook med tilgængelighedsfunktionen VoiceOver og Siri. 
 • Kommunikationshjælpemidler. 
 • PC med synskompenserende programmer som zoom tekst, Dolphin Guide og Jaws.
 • Oplæsningsmaskiner.
 • Penny Talks  - elektronisk afmærkningspen.
 • Apps indenfor spil og leg.
 • Apps indenfor tilgængelighed (navigation, MobilePay, netbank mv.).
Vi samarbejder med parter som IBOS og kommunikationscentre om udredning- og undervisningsforløb. 
En beboer afprøver en notatmaskine


En beboer afprøver en notatmaskine. Teknologisk udvikling

På Blindecenter Bredegaard holder vi os ajour med den teknologiske udvikling, og hvilke løsninger, der kan give borgerne øget selvstændighed. I samarbejde med diverse virksomheder, fonde og bl.a. Københavns Universitet deltager borgerne fra tid til anden udviklingen af hjælpemidler/løsninger til blinde  og svagsynede mennesker. Vi har bl.a. deltaget i følgende projekter

 

 • Blinfo (link åbner i Internet Explorer på ny fane). 
 • Talende stok. 
 • Hjælpemidler til personer med dobbelt sansetab.
 • Testning af prototyper på hjælpemidler eksempelvis Google Tango (link åbner i Internet Explorer på ny fane).
 • Velfærdsfabrikken om "De forkerte varer" (link åbner i Internet Explorer på ny fane).

IT-café

Billede af IT-caféen på Bredegaard der er fyldt med beboere og brugere
Blindecenter Bredegaard har en IT-café, hvor borgerne mødes flere gange om ugen. Her udveksler borgerne erfaringer og idéer. Der er stor lyst og nysgerrighed til at lære mere om hvad teknologien kan bruges til særligt i forhold til kommunikation, information og tilgængelighed. 

Team Syn, Fys- og Ergoterapi tilbyder tilbyder individuelle afprøvninger i at bruge kompenserende teknologi til at øge selvstændigheden i hverdagen. Undervisning og udredninger efter lov om specialundervisning varetages af kommunikationscentre.

Redaktør