ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)

​ADL er en forkortelse for Almindelig Daglig Livsførelse. ADL er en betegnelse for alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.  

ADL-aktiviteter er både de personlige aktiviteter som for eksempel badning, påklædning og toiletbesøg, spise med kniv og gaffel, til mere sammensatte og udadvendte aktiviteter som eksempelvis at brygge en kande kaffe i fælleskøkkenet og hælde kaffen i koppen, indkøb, tøjvask, tømme opvaskemaskine, anvende smartphone og deltage i sociale arrangementer. 

En blind beboer brygger kaffePå Blindecenter Bredegaard arbejder Team Syn, Fys- og Ergoterapi sammen med borgerne om at vurdere 
vedkommendes behov for individuelle træningsforløb, hjælpemidler og bolig-ændringer. Fælles for alle borgerne er, at deres synshandicap kræver tilpasning af miljøet, og det kræver særlige teknikker for både borgeren og det omgivende personale. 

Den enkelte borgers resurser afdækkes ved faglige vurderinger, brug af standardiserede undersøgelser, som eksempelvis AMPS og Sensory Profile og afprøvninger i praksis. Herudfra tilrettelægges individuelle træningsprogrammer, eventuelle ændringer i bolig og nærmiljø og hjælp til at kontakte hjælpemiddelformidlingen.  

Teamet underviser og vejleder borgere og personale og tilrettelægger, med udgangspunkt i den enkelte borgers motivation, indsatser, der øger tilgængeligeheden, og støtter borgeren i at leve et så aktivt og deltagende liv som muligt.

Redaktør