Sundhedsfremme

På Blindecenter Bredegaard anser vi sundhed som en kombination af både fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer, og vi arbejder sundhedsfremmende i alt, hvad vi gør. 

​I Team Syn, Fys- og Ergoterapi og på Blindecenter Bredegaard generelt arbejder vi sundhedsfremmende i alt, hvad vi gør. Både i dagligdagen og når der er særlige arrangementer og aktiviteter, har vi fokus på, at borgere er så inddragede og aktive som overhovedet muligt. 

På Blindecenter Bredegaard er sundhedsfremme lig med mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier. Det sundhedsfremmende arbejde tager afsæt i en opfattelse af sundhed, hvori der indgår både fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer. 

De tværfaglige sundhedsfremmende indsatser bygger på empowerment og handler overordnet om, at give borgeren viden, redskaber og motivation til samt handlemuligheder for, at blive bedre til at mestre tilværelsen. 

Glad beboer og medarbejder, der lige er kommet retur på Bredegaard efter en tur på sofacykel
Vi arbejder således med en helhedsorienteret forståelse af begreberne sundhed, helbred og trivsel, hvor der både er fokus på et helbredsmæssigt perspektiv som livsstil og kroppens tilstand, samt et mentalt sundhedsmæssigt perspektiv med fokus på eksistens, mening og sammenhæng i livet, mestring, sociale netværk, identitet, inklusion, læring, empowerment, livsmod og handlekraft. 

Redaktør