Blinfo

Som det første botilbud i verden har Bredegaard i foråret 2016 implementeret Blinfo-teknologien. Læs her om baggrunden for projektet og ønsker for fremtiden. 

​​Jeg kan selv hente information, når jeg har lyst

I sensommeren 2014 tog Blindecenter Bredegaard de første skridt i udviklingen af en teknologi, der kunne give borgerne mulighed for at hente information, når de selv havde lyst. En projektgruppe formulerede følgende beskrivelse af formål og målsætning: 

At implementere IT og velfærdsteknologiske løsninger, der sikrer, at synshæmmede og mennesker med særlige behov, får mulighed for at tilegne sig informationer om dagligdagens aktiviteter på Bredegaard​​.

Det runde Blinfo logo med et øje i en taleboble omkranset af en blå cirkelLøsningen blev Blinfo, som er en Apple app, der sammen med opsatte Bluetooth beacons, automatisk, giver brugerne stedsspecifikke informationer i form af tekst, der læses op med en Apple-enheds indbyggede VoiceOver. Teksten indtastes i et meget brugervenligt Content Management System. ​​

​​Som blind kan det være meget svært at finde rundt, og man er afskåret fra at kunne få visuelle informationer fra sine omgivelser, ligesom seende kan. Blinfo åbner verden for synshandicappede med dens talende skilte og gør dermed verden mere forståelig, så de oplever øget tryghed og større selvstændighed. 

Nicholas der bruger Blinfo til at orientere sig ved Endrupvej i Fredensborg

Brugerinddragelse i top på Bredegaard

​Fra start blev der etableret en superbrugergruppe bestående af beboere og brugere fra Bredegaard. Gruppen har sammen med ansatte og eksterne samarbejdspartnere kortlagt, hvilke informationer der er nødvendige, hvilke steder på matriklen, de skal aktiveres, og hvordan de skal formuleres, så de er nemme at forstå. I projektet er beboerne blevet præsenteret for en tom teknologi, hvorefter de har udviklet indholdet i samarbejde med IT Living Lab. 

For borgerne har det været et højt ønske at blive så uafhængige af personalet som muligt. Nu kan de, som har en Apple-enhed, selvstændigt få information om fx, hvem der kommer på arbejde, hvad menuen står på, om der er nogle fødselarer, arrangementer og ikke mindst information om, hvor de forskellige ting er. 

Superbruger-gruppen sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere

​​​​​Forankring i hverdagen og videreudvikling​

Idéerne og drømmene er mange om Blinfos fremtid på Bredegaard. Én af dem er, at få endnu mere gang i at "spejlvende" teknologien, så borgere, der pt. ikke kan håndtere en Apple-enhed, alligevel kan anvende teknologien. Istedet for at have fx en Iphone i hånden, får borgeren en beacon, som holdes op foran den stationære telefon eller tablet, som så læser informationer op. Det giver langt de fleste borgere mulighed for at få information, når de selv har lyst.

En anden idé, som der arbejdes videre med er, at inddrage lokalområdet i Fredensborg, så beboerne også kan færdes mere trygt og selvstændigt der. Fx samarbejde med de lokale erhvervsdrivende om specifikke tilbud, information ved busstoppesteder, togstationen, information om hvor man kan sende post mv. 

Hvem står bag​

​Living IT Lab (skiftede senere navn til Social Digital og er pr. 1. marts 2019 en del af Implement Consulting Group) har i samarbejdet med IBOS - Institut​tet for Blinde og Svagsynede​​ (link åbner i Internet Explorer på ny fane) , Dansk Blindesamfund (link åbner i Internet Explorer på ny fane), softwarevirksomheden Bagvendt og Alexandra Instituttet (link åbner i Internet Explorer på ny fane) udviklet Blinfo-teknologien. Teknologien er blevet udviklet med inddragelse af og test med over 50 blinde og svagsynede personer. 

Det gamle logo fra Living IT Lab


Redaktør