Alexander arbejder ved en af maskinerne på metalværkstedet.

Produktionsværkstedet Træ og Metal

På Blindecenter Bredegaards produktionsværksted beskæftiger brugerne sig med metalbearbejdning og lettere træbearbejdning. Produktionsværkstedet har varierende produktioner og opgaver.

Metalværkstedet består hovedsageligt af en maskinafdeling, hvor råmaterialerne bearbejdes. Vi har CNC-maskiner, revolverbænke, fræsere, stansemaskiner og søjleboremaskiner. 

Som ny på værkstedet bliver man oplært i metalbearbejdning, maskinbetjening og brugen af håndværktøj. I selve arbejdsprocessen bliver man som bruger bevidstgjort om, at det arbejde, man udfører, skal munde ud i et samlet, færdigt brugbart produkt med en flot finish.

Hjælpeværktøjer og sikkerhed

Sikkerheden er en stor del af hverdagen på Bredegaards værksted. Maskinerne er afskærmet således, at brugerne kan arbejde ved dem. Der bliver ligeledes fremstillet individuelle hjælpeværktøjer, som gør det muligt at udføre arbejdsopgaver ved maskiner og håndværktøj. Brugerne på værkstedet har arbejdstøj og sikkerhedsko. 

Unikke produkter

Produkterne der fremstilles er alle egenproduktion. Vi har bl.a. udviklet vores egen mobilitystok, markeringsstok og rullespids. Hjælpemidlerne sælges direkte fra Bredegaard eller fra de traditionelle leverandører af hjælpemidler. Brugeren har mulighed for at indgå i et helhedsforløb fra råmateriale til færdigt produkt. ​
Redaktør