Samvær og aktivitet

​Dagtilbuddet på Blindecenter Bredegaard består også af et samværs- og aktivitetstilbud (§ 104).

En bruger af samværs- og aktivitetstilbuddet laver kreative sysler med en medarbejder

Samværs- og aktivitetstilbuddet på Blindecenter Bredegaard henvender sig til blinde og svagtseende voksne mennesker med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Her kan de som et alternativ til beskyttet beskæftigelse deltage i sociale aktiviteter og gøremål udenfor hjemmet.

Brugergruppen spænder vidt i kompetencer og interesseområder, og vi bestræber os derfor på i hverdagen, at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, som tilgodeser såvel den enkelte brugers interesser, som fællesskabets, og vi arbejder med den enkelte brugers personlige og pædagogiske mål.

Alle i brugergruppen er synshandicappede; en del er døvblinde. Da brugergruppen er bredt sammensat, anvender vi alternative kommunikationsmetoder og hjælpemidler fx taktile tegn, iPad og tegn til tale.

I dagligdagen er brugerne så vidt muligt inddraget i udførelsen af praktiske gøremål, så alle mærker, at de er aktivt deltagende og kan få fællesskabets anerkendelse. I tilgangen til brugerne vægtes relationen højt, således at alle oplever at blive set, hørt og føle sig værdsat.

De individuelle aktiviteter er fx madlavning, indkøb, musik, cykelture, gåture i området, motion, sansestimulering, håndarbejde og meget andet.

Af fællesaktiviteter kan nævnes musik og sang, fællesspisning, udeliv, ”ønskekoncert” med udgangspunkt i gamle erindringsspor, quiz, spil, historielæsning, film, boldspil m.m. Der arrangeres lejlighedsvis ture til skov og strand, bondegård, snoezelhus, museer og løbende aktiviteter relateres til den aktuelle årstid.

Redaktør