Hvad bestemmer man selv?

​Hvor meget indflydelse man har på tilbuddet, afhænger af om man er barn eller voksen, hvilket funktionsniveau man har, og af hvilken type tilbud man er på. 

Det er afgørende for tilbuddene i Den Sociale Virksomhed, at brugerne inddrages i beslutninger, som vedrører deres eget liv. ​

På de regionale dag- og botilbud har brugerne indflydelse på, hvad der sker på tilbuddet. På tilbuddene for voksne, er der forskellige former for brugerråd, hvor man eksempelvis diskuterer og beslutter, hvilke aktiviteter der skal være på stedet

Tilbuddene sætter pris på at høre de pårørendes holdninger, og de fleste tilbud har også et formaliseret samarbejde med pårørende.  Det er dog altid tilbuddet, der har det endelige ansvar for det faglige indhold. Tilbuddene udarbejder individuelle planer for hver enkelt bruger, og brugerne inddrages altid - i den udstrækning de kan.

Redaktør