Hvad koster en plads?

​Det er meget forskelligt, hvad en plads på et tilbud koster. Omkostningerne til driften finansieres af de kommuner, hvis borgere benytter tilbuddene. Men der er også en egenbetaling, som afhænger af, hvilken type tilbud der er tale om.

Hvad koster det for voksne at bo på botilbud? 

Prisen for husleje og varme er afhængig af indkomst og boligens størrelse. Man skal selv betale for den el, man bruger. Afhængig af hvilket tilbud det er, kan beboeren derudover vælge at være med i en madordning, at betale for rengøring af sin bolig, at betale for vask osv. 

Hvad koster det for forældre at have et barn boende på et tilbud? 

For børn og unge, som bor på et tilbud, kan kommunen fastsætte et beløb, så forældrene er med til at betale for deres børns ophold på tilbuddet. Det er op til kommunen. 

Hvad koster det at bo på krisecenter og forsorgshjem? 

På krisecentre og forsorgshjem betaler man typisk et beløb pr. dag for kost og logi.

Hvad koster det at følge et forløb? 

Hjerneskadecenter Virum gennemfører udredninger og neurorehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Alle forløbene er gratis for borgeren, men skal bevilges af kommunen. 


Kommunikationscentret tilbyder mange forskellige typer forløb til borgere med forskellige kommunikationshandicap. Alle forløbene er gratis for borgeren, men skal bevilges af kommunen. 


Center for Forsorg og Behandling har misbrugsbehandling og alkohol-, narko- og trafikkurser. Misbrugsbehandling er gratis for borgerne, men skal bevilges af kommunen. Alkohol-, narko- og trafikkurser koster 3.200 kr. for et kursus. 


Redaktør