Afprøvning af Google Tango prototype

Afprøvning af Google Tango prototype; et hjælpemiddel til orientering og mobility for synshandicappede. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 08-11-2016
Tid: 9:30 - 15:00
Sted

​Sansemotionsrum

Tilmelding

​-

I forbindelse med et forskningsprojekt kommer Simon Bierring Lange, forskningsassistent og kandidat i lingvistik fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og afprøver en prototype, som via Google Tango platformen, kan anvende moderne computerteknologi til at hjælpe blinde med orientering og mobility. 

Ca. fem brugere af IT cafeen har meldt sig som testpersoner af prototypen og kan dermed være med til at viderebringe vigtig information og feedback til udviklerne af hjælpemidlet. 

Redaktør