Målgruppe og visitation

Læs om vores målgruppe og om hvordan en borger visiteres til et tilbud på Blindecenter Bredegaard.

Målgruppe

Blindecenter Bredegaard modtager voksne blinde og svagsynede mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker med erhvervet eller medfødt døvblindhed. 

Visitation

Læs mere om visitationsproceduren på Den Sociale Virksomheds hjemmeside her (link åbner i Internet Explorer på ny fane). 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål af enhver slags. Kontakt forstander Frank Hedegaard på telefon 4511 8412 eller mobil 2344 1416 eller e-mail: Frank.hedegaard@regionh.dk (ny e-mail åbner i e-mailprogram).Redaktør