Afprøvning af Google Tango

​I tirsdags d. 8. november afprøvede 5 brugere af IT-caféen en prototype, som via Google Tango platformen, advarer om de forhindringer, en synshandicappet kan møde, når han/hun færdes. 

Her får Nicholas påsat tabletten i holderen foran på brystet af Simon
Bierring Lange. Det er en prototype og idéén er, at teknologien skal
kunne bruges med mobiltelefoner. Afprøvning på Bredegaard er en
del af et forskningsprojekt på Københavns Universitet.


Sabro afprøver Google Tango og går forbi et lagen, der hænger ned fra
loftet. Via lydsignaler fortæller enheden at en forhindring er nær.
Lydsignalet stiger i styrke og type jo tættere den synshandicappede
kommer på forhindringen. 

Her er det Tanja, der afprøver Google Tango kombineret med sin
mobilitystok. Brugerne af IT-caféen, som havde meldt sig til at afprøvning,
er med til at samle vigtig erfaring og feedback til Simon og resten af forskningsholdet. 


Joakim var også frisk på at prøve. Visionen med teknologien er, at den synshandicappede vil blive ledt udenom forhindringer som lygtepæle,
grene der hænger ud over vejen, parkerede biler, skilte mv. Nogle af de forhindringer er selv svære at fange med en mobilitystok fx en gren. 

Redaktør