Besøg af to Folketings-politikere

​Folketingspolitikerne Trine Torp og Charlotte Broman Mølbak fra SF besøgte onsdag d. 9. februar Bredegaard til en snak om den fremtidige organisering af det specialiserede socialområde. 

Vent...

Frank sammen med de to politikere Trine Torp og Charlotte Broman Mølbæk
Onsdag d. 9. februar besøgte Trine Torp og Charlotte Broman Mølbak, som begge sidder i Folketinget for SF, Blindecenter Bredegaard til en snak om den fremtidige organisering af det specialiserede socialområde. 

Sammen med Jannie Hammershøi, bestyrelsesmedlem i Bredegaards bestyrelse, udpeget af Dansk Blindesamfund og forstander Frank Hedegaard, drøftede Trine og Charlotte nogle af de mulige fremtidige scenarier. 

Hvordan kan man bedst sikre viden og eliminere konkurrence og skal området forankres i kommune, region eller stat? 

Jannie og Frank blev bedt om at komme med et oplæg til hvordan det specialiserede socialområde kan se ud fra Bredegaards synspunkt, hvor fokus blandt andet vil være på hvordan man kan knytte praksis og videnscentre tættere sammen. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor