Blinfo fredag om kortlægningsfasen

​​I fredags var superbrugergruppen samlet til en dag, hvor kortlægningsfasen - i forhold til implementering af beacons på Bredegaard - skulle afdækkes. Med andre ord - hvordan kan beacons bedst udnyttes på Bredegaard? Det blev en fredag, hvor mange gode idéer blev vendt og diskuteret.  

Først var hele gruppen samlet til en kort snak om dagen. Derefter blev
der dannet to grupper, som fik til opgave at gå rundt på Bredegaard og
finde steder, hvor det ville være gavnligt at placere beacons.  

 

Birgit fra Ibos samt Nicholas, Oliver og Anja fra Bredegaard, foreslog, at
der blev sat en beacon på skiltet oppe ved Endrupvej således, at man
kan få oplyst hvilken vej man skal gå, for at komme til Blindecenter
Bredegaard.  

 

Der skal også placeres en beacon på facaden på samtlige huse, så man
på den måde kan få oplyst, hvilket hus man står foran.Marianne, fra Living IT Lab, tog billeder af alle forslagene. 

 

Placering af Beacons i administrationen blev også diskuteret.

 

Gruppen var også ude at afdække udenoms-arealerne.

 

Der skulle også sidde en beacon ved trappen ned til sanse-motions-
rummet.

 

Da alle kom tilbage, fremlagde hver gruppe deres forslag. På billedet er
det Marianne, der fremlægger, mens Michael, Joakim, Dennis og
Heidi lytter.

Redaktør