Oplæg om Blinfo og mange interessante nye synshjælpemidler på IKT-messe i Middelfart

​Den 17. og 18. maj 2017 pakkede Anne og Heidi kufferten og tog til Middelfart på IBOS Konferencen Syn & Hjælpemidler. Her skulle de holde oplæg for synsprofessionelle om værdien af Blinfo. Konferencens fokus er syn, hjælpemidler, IKT og tilgængelighed. Programmet bød på faglige oplæg af eksperter inden for synsområdet samt workshops om synskompenserende hjælpemidler.

Udover faglige oplæg og workshops var der også mulighed for at opleve en masse af de nyeste synshjælpemidler. I den følgende fortæller Heidi og Anne om nogle af oplevelser, der var mest interessante.  

Særligt spændende er Orcam-brillerne med indbygget OCR-kamera. OCR står for "optical character recognition", hvilket oversat betyder "optisk tegngenkendelse". Orcam-brillerne forbedrer synet for svagtseende, så det bliver lettere fx at læse avis eller komme rundt i det offentlige rum .

Med den optiske tegngenkendelse kan brillerne huske op til 100 ansigter og 150 forskellige produkter, bl.a. kreditkor og madvarer.

Vi hørte Brian Due, adjunkt fra Københavns Universitet fortælle om forskningsprojektet "Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals". Projektet undersøger, hvordan computerteknologi kan hjælpe synshandicappede mennesker i deres dagligdag; med fokus på aktiviteter, der kan være svære at gennemføre fx at navigere fra et sted til et andet eller læse eller genkende forskellige objekter.

Som en del af projektet bliver der udviklet en prototype-applikation til Google Tango, der kan hjælpe brugeren med at undgå forhindringer, når man går fra a til b. En tidlig udgave af prototypen blev testet i samarbejde med brugere på IBOS og Blindecenter Bredegaard. En håndfuld brugere fra Bredegaard har meldt sig under fanerne til en ny testning af Google Tango d. 1. juli 2017, som igen kommer til at foregå i Bredegaards sansemotionsrum.


Vi afprøvede desuden det nyeste ACUSTICA armbåndsur med tale og vibration. Uret, som er genopladeligt, er specielt udviklet til at opfylde blinde og svagtseendes behov. Det har letlæselige tal og god kontrast til urskiven, og kan fortælle dig tid og dato ved hjælp af diskret vibration på dit håndled eller med dansk tale. 

Nota, nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, fortalte om deres nyeste tilgængelighedsfunktion, som gør det nemmere at hente lydbøger til Smartphone. Nota har udviklet en app, som pt. testes af udvalgte brugere af Nota heriblandt Bredegaards egen Nicholas Schmidt, som pt. er i gang med at teste og give feedback til Nota.

Karina Berner-Magnusson og Flemming Saaby Nielsen fra IBOS holdte et oplæg om motion og tilgængelighed for mennesker med synsnedsættelse. De stillede skarpt på, hvordan motion kan tænkes ind i hverdagen og hvilke hjælpemidler og motionsmaskiner, der er bedst egnede, når man har et synshandicap.

Anne og Heidi afprøvede funktionerne i navigations-app'en Blindsquare, hvor man via stemmekommandoer, kan få oplysninger om, hvor man befinder sig.

Synskonsulent fra CSV i Vejle (Center for Specialundervisning Unge og Voksne), Anders Hostrup, som selv er svagtseende, fortalte hvordan man lærer at forholde sig til sin funktionsnedsættelse ved at anskue det som en dynamisk proces og ikke bare en accept og erkendelse, som afsluttende facit. 

Sidst men ikke mindst havde Heidi og Anne den glæde at holde oplæg for interesserede synsprofessionelle om værdien af Blinfo. 


De gode historier om hvordan vi bruger Blinfo på  Blindecenter Bredegaard og om hvordan Blinfo hjælper synshandicappede både på Vendsyssel Ny Teater og på Stadsbiblioteket i Malmø, blev meget positivt modtaget.


Redaktør