Borgermøde på Bredegaard om "komme-og-gå-og-hilse" - kultur

"Komme-og-gå-og-hilse" - kultur betyder, at man som medarbejder på Bredegaard giver sin tilstedeværelse til kende overfor de synshandicappede borgere og hilser, når man forbipasserer. Dét var emnet på dagsordenen på borgermødet torsdag d. 29. september på Blindecenter Bredegaard.

Ca. 18 engagerede beboere og dagtilbudsbrugere var mødt op til borgermødet. Emnet var "komme-og-gå-og-hilse" - kultur blandt medarbejderne og borgernes oplevelser.  

Den eneste måde man som synshandicappet kan "se", hvem der færdes omkring en er, at de mennesker giver sig selv til kende. Både ved at sige når man kommer og går ud af et lokale og ved at hilse med navn, når man går forbi. Det kan være ubehageligt og utrygt at høre mennesker omkring én og ikke kunne vide hvem det er. Eller man kan få følelsen af at være glemt.  

Når en medarbejder fx undlader at hilse, kan det enten være, fordi vedkommende simpelthen glemmer det, går i sin egen verden eller ikke vil forstyrre.  Der kom rigtig mange gode input og betragtninger fra de fremmødte borgere, og der var enighed om at medarbejderne altid skal hilse og sige når de kommer og går. Heldigvis var de fremmødte også enige om, at rigtig mange medarbejdere er gode til at huske det. 

Det blev besluttet på mødet, at Ole, Ingelise, Søren og Sabro sammen med Anja og Anne Krag besøger teammøder og ledermødet for at fortælle om hvilke betragtninger, der kom på bordet til mødet og hvad borgerne ønsker fremadrettet. 

Redaktør