Borgermøde om tilgængeligheden i Fredensborg by

​Blindecenter Bredegaard har iværksat et samarbejde med Fredensborg/Humlebæk kommune om at forbedre tilgængeligheden i byen; altså forbedre forholdene for blinde og svagtseende, så de nemmere og mere trygt kan færdes på egen hånd. Tirsdag d. 16. august var der indkaldt til borgermøde, hvor alle interesserede borgere kunne byde ind. 

​Ruben​ og Mads var blandt de fremmødte til borgermødet d. 16. august. Formålet var at få input til hvad borgerne oplever som udfordringer ved at færdes i Fredensborg by. Oplysningerne skulle bruges til et møde med kommunen om tilgængeligheden for handicappede i Fredensborg by.


Nogle af de udfordringer som borgerme oplever er fx ​​stole og skilte, der står på ledelinjerne (her et billede af ledelinjer, der ikke er dækket), sne og is, der ikke er ryddet i vinterperioden, biler i gågaden, ikke afmærket vejarbejde og huller i vejen.

Torsdag d. 25. august havde Bredegaards mobilityinstruktører Anne Krag og Anja ​Peuker Nielsen møde med kommunen, hvor Anne og Anja videregav alle de nyttige input fra borgerne. 

Til slut fik medarbejderen fra kommunen en præsentation af Blinfo af Nicholas og en guidet Blinfo-tur rundt på Bredegaard. At have Blinfo-teknologien implementeret i Fredensborg by er en oplagt mulighed for at forbedre tilgængeligheden. 

Anne og Anja er fremadrettet blevet del af en gruppe, som skal arbejde med tilgængelighed i kommunen. Her skal de bidrage med deres faglige ekspertise som mobilityinstruktører, men i lige så høj grad være bindeled mellem de synshandicappede borgere og kommunen. 

 

 ​

Redaktør