Bredegaard deltager i fagligt netværk om arbejdet med døvblindfødte

Bredegaard er en del af et dansk fagligt ledernetværk inden for det døvblindpædagogiske felt, som har beskæftiget sig med arbejdet med døvblindfødte inden for rammerne af handicapkonventionen.

​Dette samarbejde har resulteret i et materiale, som nu er tilgængeligt.
Materialet består blandt andet af en hjemmeside, som kan besøges her samt pjecen "Døvblindfødt indenfor rammerne af Handicapkonventionens artikel 3".​ 

Der er desuden udarbejdet en række videoklip med eksempler på, hvordan man i hverdagen kan være opmærksom på de helt specifikke forhold og betingelser, der gør sig gældende, når man er født med et dobbelt sansetab og derfor er dybt afhængig af at opleve verden dels gennem sine sanser og dels igennem mennesker omkring sig. To af videoerne er fra Bredegaard. 

I forlængelse af arbejdet var repræsentanter fra Bredegaard på verdenskonference om døvblindhed i Bukarest d. 25.-29. maj. Her præsenterede de materialet​, som desuden er blevet oversat til engelsk.​​​

​​

Redaktør